KYALIO
Brand Identity

 

Kyalio是一個面向歐美市場,專注於醫療與教育領域的VR教學應用新創事業。 透過沈浸式的互動體驗加強各式主題教學的廣度與深度,提升學習的理解力與共鳴感,為教學應用開拓新的視野。

識別標誌以數位科技感的無襯線字體為主體,將每個細節修潤園角,使整體在呈現科技感的同時具有親和的協調性。字母A的斜線為呈現雙目重疊的視覺概念,亦象徵學習成長的含義。

Kyalio | 品牌識別設計
Kyalio | 品牌識別設計
Kyalio | 品牌識別設計
Kyalio | 品牌識別設計
Kyalio | 品牌識別設計
Kyalio | 品牌識別設計
Kyalio | 品牌識別設計
Kyalio | 品牌識別設計
Kyalio | 品牌識別設計


Yolon佑隆 | 企業識別設計
 
GEES集思 | 品牌識別設計
 
Gray Cubic 灰立方 | 品牌識別設計
 
Illimité | 品牌識別設計


上一個案例
下一個案例